Dzięki projektowi SZKOLENIA FAIR PLAY oferujemy współpracującym z nami firmom możliwość zorganizowania kompleksowego szkolenia z możliwością nawet 100% finansowania ze środków zewnętrznych.

Projekt SZKOLENIA FAIR PLAY to pełna organizacja przedsięwzięcia szkoleniowego, możliwości ćwiczeń w sali konferencyjnej, poza nią i w terenie – i to bez względu na porę roku i pogodę. Zakres tematyczny do wyboru z oferty szkoleń zamkniętych projektu lub zgodny z indywidualnymi oczekiwaniami zleceniodawcy.
 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał ludzki, ma – wg intencji ustawodawcy i zgodnie z naszą wizją – poprawiać pozycję firm jak i pracowników na rynku.
Środki z KFS mają zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.


Dla kogo?


O dofinansowanie szeroko pojętych szkoleń może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Również i pracodawca – czyli wspólnik, członek zarządu, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

Jakie kwoty?

Maksymalna roczna kwota dofinansowania na osobę sięga 300% przeciętnego wynagrodzenia. Można ją wykorzystać jednorazowo, systematycznie przez cały rok, w części lub w całości. Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że w 2015 roku kwota maksymalnego dofinansowania mogła wynieść nawet ponad 11 tysięcy złotych. Te same założenia obowiązują w 2016 roku.
Dla mikroprzedsiębiorstw kwota dofinansowania to 100% wartości szkolenia, dla pozostałych – 80%.


Kursy, studia, szkolenia, egzaminy

Zgodnie z priorytetami KFS na 2016 rok w ramach projektu finansować można:

• zawodowe kształcenie ustawiczne, bezpośrednio powiązane z branżą lub zawodem, w celu

uzyskania lub uaktualnienia kompetencji zawodowych,
• kształcenie ustawiczne pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej,
• kształcenie młodych, nowo zatrudnionych pracowników,
• a także kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie istnieją miejsca pracy i problem z
zatrudnieniem pracowników,
• kształcenie ustawiczne w zawodach branży transportowej oraz branży usług opiekuńczych,
• kształcenie w przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, celem utrzymania zatrudnienia,
• kształcenie osób niepełnosprawnych.


Jak zorganizować szkolenie z dofinansowaniem?

Aby uzyskać szkolenie z dofinansowaniem nawet do 100% należy:

• wybrać jeden z gotowych kursów tematycznych projektu Szkolenia Fair Play lub zlecić nam
indywidualne przygotowanie szkolenia.
• po ustaleniu programu przygotowujemy i składamy do odpowiedniego urzędu wniosek o
dofinansowanie,
• monitorujemy proces jego rozpatrywania,
• organizujemy szkolenie w całości,
• przygotowujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia przedsięwzięcia.


Więcej informacji na
https://szkoleniafairplay.pl/kontakt/

Pakiety Pobytowe

Polecamy Państwu pakiety pobytowe. U nas każdy z Państwa zrelaksuje się oraz odpocznie w miejscu, gdzie panuje spokojny, dobry klimat.
Jesień nad morzem 2019

Jesień nad morzem 2019

od 170 zł /os.
© 2018 - Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness - wszelkie prawa zastrzeżone
HotelSystems
Przyjazd
Wyjazd