Blog Baltic Cliff

Baltic Cliff Apartamenty

Niechorze, ul. ul. Klifowa 46
+48 91 506 56 00

www.balticcliff.pl

Roczna ocena Sanepidu

opublikowano 03 wrzesień 2017

Roczna ocena stanu wody przez Sanepid Gryfice

Roczna ocena Sanepidu

Zgodnie z wymaganiem & 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz 2016) zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonywanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni Baltic Cliff w Niechorzu, ul. Klifowa 46, w tym wprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz 2016). Nie spełnia wymagań fizykochemicznych w zakresie chloru związanego i wolnego jednak ustawodawca dopuszcza krótkotrwałe przekroczenia powyższych parametrów.
@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess